Amatérská mykologie

Nejdřív jsem fotil lidi, ale moc rychle se hýbali a moc mluvili. Pak jsem fotil brouky, ale moc rychle utíkali. Pak jsem fotil kytky a s těmi mával vítr. Tak jsem vstoupil do říše hub a už jsem tam zůstal. Tam se nemluví, neutíká a nemává sebou. A aby toho nebylo málo, vstoupil jsem od roku 2018 i do České mykologické společnosti. Na Instagramu mne můžete sledovat pod účtem Mushroomhunter.cz

Baví mě houby nacházet, poznávat, znát jejich zvláštnosti a zachycovat jejich roztodivnou a pestrou krásu. Stejně jako každá jiná fotodisciplína má i tato svá specifika — často se při ní člověk povaluje po zemi, nahání světlo pod klobouk a luxuje okolí. Pro spoluvýletníky je to zpravidla velmi zábavné!

mykoalbum_2021
sezóna 2021
mykoalbum_2020
sezóna 2020
mykoalbum_2019
sezóna 2019
mykoalbum_2018
sezóna 2018
mykoalbum_2017
sezóna 2017
mykoalbum_2016
sezóna 2016
mykoalbum_2015
sezóna 2015
mykoalbum_2014
sezóna 2014
mykoalbum_2013
sezóna 2013
mykoalbum_2012
sezóna 2012
mykoalbum_2011
sezóna 2011
mykoalbum_2010
sezóna 2010

Seznam vyfocených hub

Anýzovník vonný 🍄🍄
Aspergillus oryzae 🍄
Baňka velkokališná 🍄🍄🍄🍄🍄
Bedla Bucknallova 🍄🍄🍄
Bedla dívčí 🍄
Bedla hřebenitá 🍄
Bedla Konradova 🍄
Bedla ostrošupinná 🍄🍄🍄🍄
Bedla poprášená 🍄
Bedla útlá 🍄
Bedla vápnomilná 🍄🍄
Bedla vlnatá 🍄
Bedla vysoká 🍄🍄🍄
Běločechratka obrovská 🍄
Běločechratka trojbarvá 🍄
Bělochoroš - 🍄
Bělochoroš hořký 🍄
Bělochoroš namodralý 🍄🍄
Bělochoroš pýchavkovitý 🍄
Bělokosmatka polokulovitá 🍄🍄🍄🍄🍄
Bělolanýž obecný 🍄🍄
Bělopavučinec hlíznatý 🍄🍄🍄
Bělozub nafialovělý 🍄🍄
Boltcovitka mozkovitá 🍄🍄🍄🍄
Boltcovitka ucho Jidášovo 🍄🍄🍄🍄
Boltcovitka ucho Jidášovo - albín 🍄
Bránovitec jedlový 🍄
Cystidovka rybovonná 🍄🍄
Čapulka bahenní 🍄
Čechratice sklepní fialovonohá 🍄
Čechratka černohuňatá 🍄
Čechratka podvinutá 🍄
Čepičatka jehličnanová 🍄🍄
Černorosol bukový 🍄
Černorosol smrkový 🍄
Černorosol uťatý 🍄
Čípek objímavý 🍄
Čirůvka buková 🍄
Čirůvka dvoubarvá 🍄
Čirůvka fialová 🍄
Čirůvka havelka 🍄
Čirůvka kravská 🍄🍄
Čirůvka lesklá 🍄🍄
Čirůvka májovka 🍄🍄🍄🍄🍄
Čirůvka mýdlová 🍄
Čirůvka odlišná 🍄
Čirůvka prstenitá 🍄
Čirůvka příbuzná 🍄
Čirůvka růžovotřenná 🍄🍄
Čirůvka sírožlutá 🍄
Čirůvka šedožemlová 🍄🍄🍄
Čirůvka topolová 🍄🍄
Čirůvka zemní 🍄
Číšenka hrnečková 🍄🍄
Číšenka rýhovaná 🍄
Čolek horský 🍄
Destice chřapáčová 🍄🍄🍄🍄🍄
Drozd zpěvný 🍄
Dřevnatka 🍄
Dřevnatka dlouhonohá 🍄
Dřevnatka parohatá 🍄
Dřevokaz papírovitý 🍄
Dřevokaz rosolovitý 🍄
Ďubkatec pohárkovitý 🍄
Ďubkatec pohárovitý 🍄
Fajodka zimní 🍄
Fit varianta za korunu pade 🍄
Generalus lzus 🍄
Hadovka smrdutá 🍄🍄🍄
Hadovka smrdutá - vejce 🍄
Hávnatka 🍄
Helmovka 🍄🍄
Helmovka - 🍄
Helmovka červenobřitá 🍄
Helmovka jehličková 🍄
Helmovka krvonohá 🍄
Helmovka narůžovělá 🍄
Helmovka Oortova 🍄
Helmovka pařezová 🍄🍄
Helmovka rýhonohá 🍄
Helmovka ředkvičková 🍄
Helmovka slizká 🍄
Helmovka sněhonohá 🍄
Helmovka šafránová 🍄🍄
Helmovka šiškomilná 🍄
Helmovka zlatobřitá 🍄
Helmovka žlutonohá) 🍄
Hlaváček jarní 🍄
Hlístník hnízdák 🍄
Hlíva dubová 🍄🍄
Hlíva fialová 🍄
Hlíva hnízdovitá 🍄🍄🍄
Hlíva chlupatá 🍄
Hlíva plátková 🍄
Hlíva plicní 🍄🍄🍄🍄
Hlíva ústřičná 🍄🍄🍄🍄🍄🍄
Hlíva zemní 🍄🍄
Hlívečník štětinatý 🍄🍄
Hlívička plátkovitá 🍄
Hlízenka hlíznatá 🍄
Hlízenka sasanková 🍄🍄🍄
Hlízenka sasanková (?) 🍄
Hnědák Schweinitzův 🍄🍄
Hnilák smrkový 🍄
Hnojník - 🍄
Hnojník inkoustový 🍄
Hnojník nasetý 🍄
Hnojník obecný 🍄🍄🍄
Hnojník Romagnesiho 🍄
Hnojník sp. 🍄🍄
Hnojník spáleništní 🍄
Hnojník strakatý 🍄
Hnojník trvanlivý 🍄
Hnojník třpytivý 🍄🍄
Hnojník výkalový 🍄
Holubinka brunátná 🍄
Holubinka černající 🍄
Holubinka fialovonohá 🍄
Holubinka hřebínkatá 🍄
Holubinka chromová 🍄
Holubinka mandlová 🍄
Holubinka namodralá 🍄
Holubinka nazelenalá 🍄🍄🍄
Holubinka páchnoucí 🍄🍄
Holubinka sličná 🍄🍄
Holubinka sp. 🍄🍄
Holubinka zlatá 🍄🍄🍄🍄
Houba na houbě 🍄
Houba(ř) 🍄
Houbař pozoruje kráčející hřib z bezpečné vzdálenosti 🍄
Housenice cizopasná 🍄
Housenice Rouxova 🍄🍄
Houževnatec přivázlý 🍄🍄🍄🍄
Houževnatec šupinatý 🍄
Houževnatec tygrovaný 🍄
Houžovec bobří 🍄🍄🍄🍄
Houžovec hlemýžďovitý 🍄
Houžovec medvědí 🍄🍄
Houžovec vějířovitý 🍄🍄🍄🍄
Hrobenka písečná 🍄
Hrotnatka zápašná 🍄
Hřib červený 🍄
Hřib dřevožijný 🍄
Hřib dubový 🍄
Hřib dutonohý 🍄
Hřib kaštanový 🍄🍄
Hřib kovář 🍄🍄🍄
Hřib královský 🍄🍄
Hřib kříšť 🍄
Hřib medotrpký 🍄
Hřib modračka 🍄
Hřib nachovýtrusý 🍄🍄
Hřib peprný 🍄
Hřib plavý 🍄
Hřib plstnatý 🍄🍄🍄
Hřib přívěskatý 🍄
Hřib příživný 🍄
Hřib satan 🍄
Hřib skvrnitý 🍄
Hřib žlučník 🍄🍄
Hřib žlutomasý 🍄🍄
Hvězdák vlhkoměrný 🍄🍄🍄
Hvězdovka 🍄🍄🍄
Hvězdovka brvitá 🍄🍄
Hvězdovka červenavá 🍄
Hvězdovka límečková 🍄🍄🍄🍄
Hvězdovka sp. 🍄
Hvězdovka trojitá 🍄
Chlupáček bělostný 🍄
Choroš měnlivý 🍄
Choroš oříš 🍄
Choroš plástvový 🍄🍄
Choroš smolonohý 🍄🍄
Choroš zimní 🍄🍄🍄
Chřapáč jamkatý 🍄🍄🍄🍄🍄
Chřapáč kadeřavý 🍄🍄🍄
Chřapáč kalíškovitý 🍄🍄🍄🍄
Chřapáč obecný 🍄
Chřapáč sp. 🍄
Chřapáč Stevensův 🍄🍄
Chřapáč tmavý 🍄
Chřapáč žabernatý 🍄
Incinerace. R.I.P. 🍄
Jarní olistění 🍄
Jde to i na levačku 🍄
Jehnědka olšová 🍄
Jelenka obecná 🍄
Jelenka sp. 🍄
Kačenka česká 🍄🍄🍄🍄🍄
Kačenka česká, plicník lékařský 🍄
Kačenka náprstkovitá 🍄🍄
Kalichovka matná 🍄🍄
Kalichovka oranžová 🍄
Kalichovka sp. 🍄
Kalichovka zvonečková 🍄🍄
Kališník rýhonohý 🍄
Karel kulturistou 🍄
Klanolístka obecná 🍄
Klihatka černá 🍄
Klouzek kravský 🍄
Klouzek sličný 🍄
Klouzek slizký 🍄
Klouzek zrnitý 🍄🍄🍄
Kokořík vonný 🍄
Koniklec luční 🍄🍄
Korálovec bukový 🍄🍄🍄🍄🍄🍄
Korálovec bukový (přestárlý) 🍄
Kornice otrubičnatá 🍄🍄🍄🍄🍄
Kořenovec načervenalý 🍄
Kořenovník vrstevnatý 🍄
Kosmatka sp. 🍄
Kotrč kadeřavý 🍄
Kotrč Němcův 🍄
Kozák habrový 🍄
Kozák šedozelený 🍄
Kozlíček smrkový 🍄
Kožovka rezavá 🍄
Krásnoporka mlynářka 🍄🍄🍄
Krásnorůžek rohovitý 🍄
Krasočíška žlutá 🍄
Kropenatec motýlovitý 🍄
Kržatka hnědoolivová 🍄
Kržatka ježatá 🍄
Kržatka otrubičnatá 🍄
Kržatka poprášená 🍄
Kržatka sp. 🍄
Kržatka zimní 🍄🍄🍄
Kržatka zimní - světlá forma 🍄
Křehutka 🍄
Křehutka - 🍄
Křehutka Candolleova 🍄🍄
Křehutka hnědošedá 🍄🍄🍄
Křehutka opýřená 🍄
Křehutka vlnatá 🍄
Křemenáč krvavý 🍄
Kukmák bělovlnný 🍄
Kukmák dřevní 🍄
Kukmák myší 🍄
Kukmák okázalý 🍄🍄🍄🍄🍄
Kuřátečka hřebenitá 🍄
Kuřátka 🍄
Kuřátka horská 🍄
Kuřátka lososová 🍄
Kuřátka nazelenalá 🍄
Kuřátka sp. 🍄
Kuřátka tuhá 🍄
Kvásek Karel ještě kojencem 🍄
Kyj Herkulův 🍄🍄🍄🍄
Kyj jazýčkovitý 🍄🍄
Kyj rourkovitý 🍄🍄
Kyjanka křehká 🍄🍄
Kyjovečka žlutobílá 🍄
Lakovka 🍄
Lakovka ametystová 🍄🍄
Lanýž letní 🍄🍄
Lepus europaeus 🍄
Lesklokorka lesklá 🍄🍄🍄
Lesklokorka ploská 🍄
Lesklokorka pryskyřičnatá 🍄
Líha nahloučená 🍄
Líha srostlá 🍄🍄🍄
Límcovka měděnková 🍄🍄🍄🍄
Límcovka modrá 🍄
Límcovka šupinatá 🍄
Límcovka věnčená 🍄
Lišák ryšavý 🍄🍄
Liška ametystová 🍄
Liška bledá 🍄
Liška Friesova 🍄🍄🍄
Liška kadeřavá 🍄
Liška nálevkovitá 🍄🍄🍄
Liška obecná 🍄
Liška šedá 🍄
Liškovec spáleništní 🍄
Lištička pomerančová 🍄
Lošák jelení 🍄
Lošák pásovaný 🍄
Lošák zprohýbaný 🍄
Lošákovec sp. 🍄
Lžičkovec šiškový 🍄
Mařinka vonná 🍄
Mecháček sp. 🍄
Mechovka obecná 🍄🍄
Měkkouš kadeřavý 🍄
Mikulášská 🍄
Mísenka oranžová 🍄🍄🍄🍄🍄🍄
MK Hořovice 🍄
Mlok skvrnitý 🍄
Mozkovka rosolovitá 🍄
Mucholapka 🍄🍄
Muchomůrka citrónová 🍄🍄🍄
Muchomůrka červená 🍄🍄🍄🍄🍄🍄
Muchomůrka hnědožlutá 🍄
Muchomůrka jízlivá 🍄
Muchomůrka královská 🍄🍄
Muchomůrka oranžová 🍄🍄🍄
Muchomůrka panterová 🍄
Muchomůrka plavá 🍄🍄
Muchomůrka pošvatá 🍄
Muchomůrka pošvatá bílá 🍄
Muchomůrka růžovka 🍄🍄🍄
Muchomůrka slámožlutá 🍄
Muchomůrka šedivka 🍄🍄
Muchomůrka šupinatá 🍄
Muchomůrka tygrovaná 🍄
Muchomůrka Vittadiniho 🍄
Muchomůrka zelená 🍄🍄🍄
Muchomůrka zelená, bílá forma 🍄
Muchomůrka žlutavá 🍄
Multitasking 🍄
Nedohub zlatovýtrusý 🍄
Nejmenší penízovka sametonohá na světě 🍄
Ohnivec jurský 🍄
Ohnivec rakouský 🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
Ohnivec rakouský - oranžová forma 🍄
Okrotice bílá 🍄
Okrotice dlouholistá 🍄
Opeňka měnlivá 🍄🍄
Ostnateček okrový 🍄
Otakárek ovocný 🍄
Ouško citronové 🍄🍄
Ouško kornoutovité 🍄🍄🍄
Ouško kornoutovité (sporující) 🍄
Ouško sp. 🍄
Outkovka hrbatá 🍄
Outkovka měkká 🍄
Outkovka pestrá 🍄🍄🍄🍄🍄🍄
Outkovka rumělková 🍄
Outkovky 🍄
Palečka zimní 🍄🍄
Páření sršňů 🍄
Pařezník obecný 🍄🍄
Pařezník pozdní 🍄🍄
Patyčka rosolovitá 🍄🍄
Patyčka rosolovitá parazitovaná 🍄
Pavučinec - 🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
Pavučinec Bulliardův 🍄🍄
Pavučinec červenošupinný 🍄
Pavučinec fialový 🍄
Pavučinec hnědočervený 🍄
Pavučinec hnědofialový 🍄
Pavučinec načervenalý 🍄
Pavučinec nafialovělý 🍄
Pavučinec odchylný 🍄
Pavučinec osikový 🍄
Pavučinec skořicový 🍄
Pavučinec sp. 🍄🍄🍄
Pazderek hnědý 🍄🍄
Pečárka 🍄
Pečárka bohusova 🍄
Pečárka císařská 🍄🍄
Pečárka lesní 🍄
Pečárka opásaná penetruje asfalt 🍄
Penízečka drobnovýtrusá 🍄🍄
Penízovka hřebílkatá 🍄
Penízovka letní 🍄
Penízovka máslová 🍄
Penízovka sametonohá 🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
Penízovka skvrnitá 🍄
Penízovka smrková 🍄🍄🍄
Penízovka smrková | helmovka šiškomilná 🍄
Penízovka splývavá 🍄🍄
Penízovka širokolupenná 🍄
Penízovka věštecká 🍄
Penízovka vřetenonohá 🍄
Pestřec sp. 🍄
Pevník chlupatý 🍄
Pilořitka velká 🍄
Pipla osmahlá 🍄
Plesňák zápašný 🍄
Plesňák zemní 🍄
Podzimní houbový guláš 🍄
Pohárovka obecná 🍄🍄🍄
Polnička raná 🍄
Polnička ranná 🍄
Pryšec mnohobarvý 🍄
Překynuté dobrodružství 🍄
Psivka obecná 🍄🍄
Pstřeň dubový 🍄🍄
Pýchavka dlabaná 🍄
Pýchavka huňatá 🍄
Pýchavka ježatá 🍄🍄
Pýchavka obecná 🍄🍄
Pýchavka palicovitá 🍄
Pýchavka závojová 🍄
Qwertos & Karlos 🍄🍄🍄
Ranní Karlos 🍄
Rážovka rumělková 🍄
Retardovaná fermentace 🍄
Rezatec štětinatý 🍄
Rezavec šikmý 🍄
Rezavec šikmý (čaga) 🍄🍄
Rosolovka listovitá 🍄
Rosolovka mozkovitá 🍄
Rosolozub huspenitý 🍄🍄
Rovetka cizopasná 🍄🍄
Rudoušek uťatý 🍄🍄
Různopórka pleťová 🍄🍄
Ryzec borový (pravý) 🍄
Ryzec černohlávek 🍄🍄
Ryzec datlí 🍄
Ryzec dubový 🍄
Ryzec hnědý 🍄
Ryzec krátkonohý 🍄
Ryzec kravský 🍄
Ryzec kroužkatý 🍄
Ryzec krvavomléčný 🍄
Ryzec krvomléčný 🍄🍄
Ryzec křídlatovýtrusý 🍄
Ryzec liškový 🍄
Ryzec modřínový 🍄
Ryzec oranžový 🍄
Ryzec pásovaný 🍄
Ryzec peprný 🍄
Ryzec syrovinka 🍄
Ryzec šeredný 🍄
Ryzec zlatomléčný 🍄🍄
Ryzec žlutavý 🍄
Ryzec žlutohnědý 🍄🍄
Řasnatka 🍄🍄
Řasnatka fialová 🍄
Řasnatka hladkoplodá 🍄🍄
Řasnatka hnědá 🍄
Řasnatka lesní 🍄
Řasnatka modromléčná 🍄
Řasnatky 🍄
Sametovka bezpórá 🍄
Sasanka lesní 🍄🍄
Sazovka kruhatá 🍄
Sírovec žlutooranžový 🍄
Síťkovec dubový 🍄🍄🍄
Síťkovec načervenalý 🍄🍄🍄
Síťovka pýchavkovitá 🍄🍄
Skokan hnědý 🍄
Slizák lepkavý 🍄🍄
Slizák mazlavý 🍄🍄🍄🍄
Slizák růžový 🍄
Slizečka dlouhonohá 🍄
Slizečka ocasatá 🍄🍄
Slizečka porcelánová 🍄🍄🍄
Slizobedla slizká 🍄🍄
Slizovka práškovitá 🍄🍄
Sluka svraskalá 🍄🍄🍄
Slzečník žloutkový 🍄🍄🍄
Smolokorka buková 🍄🍄🍄
Smrž jedlý 🍄
Smrž kuželovitý 🍄🍄🍄🍄
Smrž obecný 🍄🍄🍄🍄🍄
Smrž polovolný 🍄🍄
Spálenitka tmavobrvá 🍄
Spálenka skořepatá 🍄
Srabácky ve formě 🍄
Stopečka pýřitá 🍄
Strmělka anýzka 🍄🍄
Strmělka číškovitá 🍄
Strmělka kyjonohá 🍄
Strmělka listomilná 🍄
Strmělka mlženka 🍄🍄
Strmělka přehrnutá 🍄🍄
Strmělka veliká 🍄
Strmělka vonná 🍄
Stroček kadeřavý 🍄
Stroček trubkovitý 🍄🍄🍄🍄🍄
Suchohřib hnědý 🍄
Svraštělka javorová 🍄
Sysel obecný 🍄
Šafránka červenožlutá 🍄🍄🍄
Šafránka červenožlutá, světlá forma 🍄
Šiškovec černý 🍄🍄🍄🍄
Škrobnatec jedlový 🍄
Špička Curreyova 🍄
Špička česneková 🍄
Špička dubomilná 🍄
Špička sp. 🍄
Šťavnatka 🍄
Šťavnatka březnovka 🍄
Štavnatka dvoubarvá 🍄🍄
Šťavnatka hajní 🍄🍄
Šťavnatka hnědobílá 🍄🍄
Šťavnatka holubinková 🍄
Šťavnatka Lindtnerova 🍄🍄
Šťavnatka modřínová 🍄
Šťavnatka olivově bílá 🍄
Šťavnatka pomrazka 🍄
Šťavnatka rezavějící 🍄
Štavnatka růžová 🍄🍄
Šťavnatka slonovinová 🍄🍄
Šťavnatka tečkovaná 🍄🍄
Šťavnatka žíhaná 🍄
Šťavnatka žlutolemá 🍄
Štětconoš ořechový 🍄
Štítovka 🍄
Štítovka černolemá 🍄
Štítovka hlízečkatá 🍄🍄🍄
Štítovka jelení 🍄🍄🍄
Štítovka jelení (na odletu) 🍄
Štítovka Romellova 🍄
Štítovka síťnatá 🍄
Štítovka sp. 🍄🍄
Štítovka Thomsonova 🍄
Štítovka žlutá 🍄🍄
Šupinovka gumovitá 🍄
Šupinovka kostrbatá 🍄🍄🍄
Šupinovka nádherná 🍄
Šupinovka ohnivá 🍄
Šupinovka slizká 🍄🍄
Šupinovka spáleništní 🍄
Šupinovka šedohlínová 🍄🍄
Terčenka sp. 🍄
Terčka žilnatá 🍄🍄
Terčovnice síťnatá 🍄🍄
Tmavobělka bradavčitá 🍄
Tmavobělka rýhonohá 🍄
Tmavobělka sp. 🍄
Tmavobělka světle medová 🍄
Tmavobělka žlutavá 🍄
Trepkovitka 🍄
Trepkovitka sp. 🍄
troska ucháče 🍄
Troudnatec kopytovitý 🍄🍄
Troudnatec okrajový 🍄
Troudnatec pásovaný 🍄
Třepenitka cihlová 🍄
Třepenitka svazčitá 🍄🍄
Ucháč čepcovitý 🍄🍄
Ucháč obecný 🍄🍄🍄
Ucháč obrovský 🍄🍄🍄🍄
Ušíčko černé 🍄🍄🍄
Užovka obojková 🍄
Václavka hlíznatá 🍄
Václavka obecná 🍄
Válečkovka keříčková 🍄
Vatovec obrovský 🍄🍄🍄
Vějířovec obrovský 🍄🍄
Vláknice 🍄
Vláknice Bongardova 🍄
Vláknice Godeyova 🍄
Vláknice huňatá 🍄
Vláknice jablečná 🍄
Vláknice kuželovitá 🍄
Vláknice sp. 🍄
Vláknice začervenalá 🍄
Vláknice zemní fialová 🍄
Vlasenka kyjovitá 🍄🍄
Vlčí mléko 🍄
Vlčí mléko oranžové 🍄🍄
Vodnička potoční 🍄
Vodnička terčovitá 🍄
Voskovička citronová 🍄
Voskovka citrónová 🍄
Voskovka granátová 🍄
Voskovka kluzká 🍄
Voskovka kuželovitá 🍄🍄
Voskovka luční 🍄🍄
Voskovka panenská 🍄🍄🍄
Voskovka papouščí 🍄🍄
Voskovka Reidova 🍄
Voskovka stálá 🍄🍄
Voskovka šarlatová 🍄🍄
Závojenka hedvábitá 🍄
Závojenka jarní 🍄🍄
Závojenka olovová 🍄🍄
Závojenka podtrnka 🍄🍄🍄🍄🍄🍄
Závojenka sp. 🍄🍄
Zlepníček jahodovitý 🍄
Zrnivka osinková 🍄
Zrnivka rumělková 🍄
Zrnivka žraločí 🍄🍄
Zvoneček spáleništní 🍄
Zvoneček uhelný 🍄
Zvoneček uhelný (světlá forma) 🍄
Zvonkovka číškovitá 🍄
Zvonkovka číškovitá závojová 🍄
Žilnatka bledá (buk) 🍄