Nenechám se sečíst

Měsíc březen  v roce 2011 bude měsícem, kdy v pomyslném komíně nad spalovnou nám uloupených daní zahučí 250 Kč za každou osobu (tzn. 2,48 mld dohromady).

Já osobně nesouhlasím s touto akcí, nevolil jsem politické strany, jejichž poslanci schválili zákon o sčítání lidu, nehlasoval jsem pro vstup do EU, jež členským státům ukládá povinnost tato data odevzdávat. Proto kategoricky odmítám veškerá zdůvodnění, ve kterých se jen mihne slovo UNIE. Domnívám se, že data, která skutečně stát potřebuje, jsou dostupná z jiných zdrojů, a pokud ne, tak je možnost změnit legislativu tak, aby je použít šlo (registr obyvatel, katastr nemovitostí).

Dalším aspektem, který mě k odmítnutí vede, je fakt, že stát jedná z pozice moci a své občany nutí pod pohrůžkou odebrání něčeho, čeho občan právoplatně nabyl. Nejen, že mi tedy stát uloupil na výrobu flinty  250 Kč z toho, co jsem si vydělal svou prací, ale ještě mi vyhrožuje, že mi sebere až 10 000 Kč za to, že se nechci nechat tou flintou dobrovolně (povinně) zastřelit.

Krátce k sedmi důvodům, které jsou uváděny, jako stěžejní:

Získáme údaje, které se nedají zjistit jiným způsobem

Udělejte to tak, aby je šlo zjistit jiným způsobem, než dnes již zastaralým, nemoderním a přežitým sčítáním, které stojí peníze každých deset let. Nehledě na to, že při tempu, kterým se dnes žije, zastarávají získané údaje už první minutou po svém vyhodnocení.

Zjistíme, kolik financí můžeme získat z veřejných rozpočtů

Když vidím, jak se zachází s veřejnými rozpočty ve státní správě, kde se nakupuje před skončením roku doslova haraburdí za každou cenu, jen aby stejný rozpočet dostal úsek znovu příští rok, tak mě tento argument opravdu nepřesvědčí.

Čerpání z fondů EU je pro mě také nepřijatelné, všechny naše peníze (daně každého z nás), které se odvádějí do unijních fondů, jsme si mohli ponechat v rámci státu a neztenčené o platy evropských byrokratů si je přihrát zpátky, normální malá domů. Rovněž přijímat prostředky, na které jsem si nevydělal vlastními silami, je vlastně komunismus, proč by schopné Rakousko mělo dotovat lenošivé Čechy?

Zapojíme se do celosvětového programu

Stát ČR má svých problémů dost a tyto veselé celosvětové programy, které obhajují a uměle vytvářejí pracovní místa pro více a více byrokratů, jen zvyšují náklady, potažmo vyžadují vytahování dalších a dalších daní z kapes daňových poplatníků.

Dáme budoucím generacím informace o našem způsobu života

Odkazy na náš dnešní způsob života existují na mnoha jiných místech, produkují a archivují se tiskoviny, produkují se a archivují elektronické texty, datové kostky, audiovizuální díla. Na to není potřeba pořádat sčítání stáda se schodovitými křivkami desetiletých grafů, když jsou a budou k dispozici daleko jemnější vývojové grafy z jiných zdrojů.

Získáme informace o dalším vývoji populace

Stejné jako u prvního bodu — to, co skutečně stát jako minimalizovaný aparát bez komerčních převeditelných na soukromé subjekty (školství) aktivit ke svému fungování a plánování potřebuje, je zjistitelné z jiných zdrojů, příp. nechť je upravena legislativa tak, aby to šlo. Například zrušení složitého hlášení trvalého bydliště na co nejjednodušší formu, která by zajistila mnohem věrohodnější obraz toho, kolik lidí kde žije.

Budeme mít podle čeho se rozhodovat

Polovina argumentace k tomuto budu již byla řečena výše a v podstatě splývá. Druhá polovina, že údaje pomohou firmám, je úplně levá, neboť nerozumím tomu, proč bych měl svými penězi sponzorovat průzkum trhu soukromým subjektům. To samé se týká například odkazované bytové politiky — nemovitosti určené k bydlení jsou dle mého názoru čistě tržním prostředkem, řízeným nabídkou a poptávkou, není důvod ze strany státu cokoliv zde plánovat.

A něco navíc

Až budu já sám přesvědčen, že tyto aktivity můžu podporovat dobrovolně, možná se jich zúčastním. Bude to ale jen tehdy, až uvidím, že státní aparát neplní roli

Očekávám, že si mě příslušné orgány podají, a že mi bude vyměřena pokuta, kterou jsem připraven uhradit.

Odmítnutí

Vidím dva způsoby, jak odmítnutí praktikovat

Další čtení

13.4.2011 — odesláno

Převzaté formuláře (řádně promočené a rozpité od pracovnice České pošty) a vyplněné jsem založil do obálky a s průvodním dopisem odeslal připravenou obálkou na ČSÚ:

V Berouně dne 13.4.2011

Vážení zaměstnanci Českého statistického úřadu,

do rukou se vám dostává vyplněný Sčítací list osoby a vyplněný Bytový list. Vyplnil jsem je dle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení, které mi velí, že nesmím poskytovat pod nátlakem žádné informace o mojí osobě a mém majetku, přičemž mé svědomí a svoboda je mi nade vše, cením si jí daleko za hranici slibované pokuty.

Mých 240,- Kč již mi bylo bez nároku na odvolání odcizeno formou daní, aniž by se mne někdo zeptal, jestli od státu Česká republika požaduji tuto službu. Jediné, co požaduji, je možnost se z odběru podobně nesmyslných a drahých služeb selektivně vyvázat. Nikdy jsem nevolil politickou stranu, která by hlasovala jak pro zákon o sčítání lidu, domů a bytů, tak pro vstup do EU, jejichž požadavky na sběr dat se obhájci SLDB 2011 tolik ohánějí.

Loučím se tedy jediným formulářovým prvkem, ke kterému se hlásím

Nechci SLDB 2021

Podpis, r.č.

PS: promočené sčítací listy jsem takto již obdržel od pracovnice České pošty, doufám, že někdo bude jejich služby reklamovat a poměrnou část nákladů mi složenkou vrátí.